Regler som kan ha missförståtts
  • Av kommunikation som jag de senaste dagarna tagit del av att döma finns det vissa luckor i allmänhetens kännedom om några regler vi har i StockBowl:

    Expensive mistakes ingår i post-match sequence, och skall slås efter varje match om laget har minst 100kgp efter att det har gjort alla sina affärer. Undantaget är sista matchen före redraft.

    Alphaspel på torsdagskvällar är defaultvärdet på tid och plats för våra matcher. Det står självklart alla fritt att göra upp om andra tider och platser. Men om ena coachen endast kan på standardvillkoren, och den andra endast kan på andra villkor, så tilldöms den första WOn.
  • Bra att du förtydligar. Denna information borde också upp på vår hemsida. Jag kan försöka titta på det under dagen.