Fråga basfärg
  • Har blivit med ett chaos lag och behöver lite hjälp med vilken färg på basen mina Chaos warriors bör ha?
    Gissar på grönt (blocker), men ställer frågan...
  • Jag tycker grönt är rätt tänkt.
  • Instämmer. Däremot tycker jag att motsvarande position för nurgle bör vara spygrönt. Svart galla fungerar rätt bra för rotters och blodig avföring för pestigors. Besten kan ha många färger, men slem / snor är väl inte helt fel.

    Går jag för långt nu? ;)
  • Lockmund: Om du med färg menar substansen man målar med går du lite långt. Om du använder färg i innebörden vilken våglängd som objektet reflekterar så är du på banan :)
  • Chaos har nästan alltid väldigt tydliga figurer så jag känner inte att basfärg för att markera position är särskilt viktigt på dem. Finns många andra lag man verkligen vill att färgmarkeringen finns där t.ex. alver, humans, dwarfs m.m.