Boat Pitch errat
 • Relingen:
  Stoppar inte bollen att ramla överbord (throw in sker enligt nedan förtydligande)

  Crate:
  Spelare (och boll) stannar mot en crate vid en våg

  Wave:
  varje spelare slår för våg direkt efter att man flyttat sin turnmarker.
  En våg flyttar alla spelare och boll 1d3 rutor.
  Chansen att en våg kommer ökar efter att en våg ej har kommit efter två turns (dvs 4 slag totalt av båda spelarna), spannet ökar med +-1, tex vid turn 4 (utan någon våg) så kommer en våg på slaget 3-5. Därefter nollställs chansen igen.

  Throw in:
  En throw in utgår från masten på den planhalva som bollen ramlar av.

  Kick off:
  Kick off utgår och man väljer vem som försvarar eller börjar med sin snapp.

  Stand Firm:
  Gör att spelaren motverkar effekten av en våg och står kvar på sin ruta.
  Skulle någon spelare (stående eller prone/stunned) röra sig in mot en spelare med stand fast gör en streanght check med +1 för att stå imot rörelsen med -1 för varje extra spelare som trycker på. Lyckas slaget står alla kvar, misslyckas slaget så rör sig samtliga antal rutor enligt vågen.
 • Kastas inte bollen in från masten?
 • Pertan said:

  Kastas inte bollen in från masten?  Jo
 • Pertan said:

  Kastas inte bollen in från masten?

  dock så har masten 2 rutor
  En på varje planhalva

 • Morn82 said:

  Pertan said:

  Kastas inte bollen in från masten?

  dock så har masten 2 rutor
  En på varje planhalva  Därav att man utgår från den mast som finns på den planhalva bollen ramlar ut på.

 • Uppdaterad