Styrelsen informerar
  • I enlighet med föreningens stadgar har StockBowls styrelse tagit beslutet att stänga av en medlem från spel fram till ordinarie årsmöte 2019, då det är styrelsens uppfattning att medlemmens beteende är till skada för föreningen. Detta då styrelsen under en längre tid fått klagomål på personens beteende gentemot andra medlemmar.

    Frågan kommer tas upp på ordinarie årsmöte 2019.

    /Styrelsen

    (Den här posten är bara till för att informera om vad som hänt, inte för att diskutera händelsen)