Blood Bowl 2 Legendary Ed Xbox
  • Finns på Xbox Gold för 100 kr nu.
  • Tips är att inte köpa det på xbox, inga som spelar det där. Brukar kunna komma för en 100 lapp till pc med.