Årsmöte för StockBowl 2019-02-28
 • Årsmöte för StockBowl 2019-02-28
  Tid: 19:00
  Plats: Alphaspel

  Mötets öppnande
  Mötets behörighet
  Val av mötesordförande
  Val av mötessekreterare
  Val av två personer att justera protokollet
  Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  Ekonomisk berättelse för förra året
  Revisorernas berättelse för förra året
  Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse, samt för 2017.
  Diskussion och beslut om ev. upplösande av föreningen och nybildande av föreningen.
  Diskussion och beslut gällande avstängning av en av våra medlemmar
  Inkomna motioner
  Årets verksamhetsplan
  Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  Val av årets styrelse
  Val av årets revisor
  Val av årets valberedare
  Mötets avslutande

  Motioner skickas till styrelse@stockbowl.se senast 2019-02-07.
  Tänk på att en motion bör innehålla ett förslag som ska vara specifikt, alltså inte "Vi måste fundera på hur den här regeln tolkas", utan "Jag föreslår att vi tolkar den här regeln så här...".

  Ordinarie spel kommer avbrytas under årsmötet.

  Med vänlig hälsning,
  /Styrelsen
 • http://www.stockbowl.bloodbowlleague.com/files/föreningenstockbowlsorganisation.pdf

  Denna fil är inaktuell.
  Tag gärna bort den då mitt namn blir sökbart på google