(Hail Mary) Pass
  • Om en spelare har både skill Pass och Hail Mary Pass, får man då slå om en HMP-Fumble?

  • Jag ser inget i reglerna som motverkar en reroll på det.
  • Under HMP används både throw the ball och make the pass. HMP är alltid en inaccurate pass eller en fumble och pass ger en reroll till just en en inaccurate pass eller en fumble. Man kan säkert tolka det som att den passen som är inaccurate ej får rerollas. Men det står klart och tydligt att om man fumlar så får man rerolla.
    Så, ja.
  • Tack, om jag varit noggrannare hade jag även läst QA! Där det också står att det är tillåtet.