Köpes: Vampyrer & Thralls
  • Det är ingen som sitter på Vampyrer eller Thralls från GW de vill skiljas från?