Regler för "Köpa, Sälja och Byta"
  • * Döp varje nypost i denna kategori med antingen "Köpa -", "Sälja -" eller "Byta -" och sedan tydligt vad som avses, ex: "Köpa - Zombiehuvuden".

    * Vill du göra fler saker dela så långt som möjligt upp det i flera poster, ex post 1: "Köpa - Zombiehuvuden", post 2: "Byta - Goblins mot dvärgar".

    * När ditt erbjudande inte gäller döp om posten så det framgår att det inte längre gäller.

    * Om du hittat någon annan som säljer något och vill informera om det skall det läggas i "Målning och modeller", inte här.