Motionera mera
  • Nu är det sista veckan för motioner till årsmötet. Alla tänkbara uppkast mottages tacksamt.

    Om du har en idé som du tror kan vara bra, men tycker det är jobbigt att skriva, så kan du kontakta mig så försöker jag förvandla dina tankar till en motion eller två.

    StockBowl needs you!