Belt of Invulnerability + Chainsaw
  • Vad händer om man ger Magic Itemkortet "Belt of Invulnerability" till en chainsawspelare, exempelvis Helmut Wulf?

    Belt of Invulnerability
    Armour rolls made against a player of your choice may not be modified or re-rolled by anything for the remainder of this game. This includes (but is not limited to) Claw, Mighty Blow, Dirty Player, Piling On, fouling assists, Stunty and Chainsaw attacks.    Som jag tolkar det blir han nästan immun mot motorsågen. Blir han knocked down av en block krävs det 9+ på armorslaget för att han rustningen skall bli stunned eller värre. Sågen kan fortfarande ge kick-back, men det krävs även där 9+ på armorslaget för att det skall hända något. Tolkar ni det likadant?
  • Så tolkar jag det också
  • Instämmer
  • Har haft den kombinationen på Flint Churnblade och den gången tolkades det som ovan.