Kallelse till extra Årsmöte
 • Föreningen StockBowls styrelse kallar föreningens medlemmar till ett extra årsmöte, torsdagen den 19 januari 2017 kl 18 på Sparbanksvägen 14 i Stockholm (Alphaspels lokaler i Hägersten).
  Anledning till det extra årsmötet är att förrätta fyllnadsval till posten som ordförande fram till ordinarie årsmöte, samt att denne ges rätt att teckna firma för föreningen.
  Det är också mötets enda beslutspunkter, mötet förväntas inte ta alltför lång tid. Det är också anledningen till att det lagts på en vanlig speltorsdag då många medlemmar ändå är samlade för att göra det vi vill göra, spela Bloodbowl.

  Föreningens stadgar reglerar extra årsmöten under § 16:
  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


  Dagordning för årsmötet:
  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötesfunktionärer
  a) mötesordförande
  b) Val av mötessekreterare
  c) Val av två personer att justera protokollet
  7. Förrättande av fyllnadsval till posten som ordförande
  -Valberedningens förslag är Björn Södergren (muffloo)
  8. Fastställande av föreningens firmatecknare
  9. Mötets avslutande

  Det var det formella, med det sagt så vill styrelsen även säga att det känns spännande med ett nytt år och ny utgåva med allt vad det innebär. Ett ordinarie årsmöte kommer att hållas, kallelsen till det kommer senare men om det är något du som medlem vill motionera om kan du redan nu skicka in motion till styrelsen@stockbowl.se.
  Är du intresserad eller vet någon som är intresserad av att sitta i styrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor kan du kontakta Calle/suncar på calle.sundstedt@gmail.com