Banken stänger!
  • Banking rules avskaffas inom några dagar (senast på onsdag). Ta ut allt omedelbart, eller förlora rubbet.