Kallelse till föreningen StockBowls årsmöte
 • Årsmötet kommer att hållas den 5:e februari, klockan 12:00 på Sverok Stockholms Kansli, Lidnersgatan 10, 11253 Stockholm. Tunnelbanestation Kristineberg.

  Detta är dagordningen:
  Mötets öppnande
  Mötets behörighet
  Val av mötesordförande
  Val av mötessekreterare
  Val av två personer att justera protokollet
  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
  Ekonomisk berättelse för 2016
  Revisorernas berättelse för 2016
  Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  Verksamhetsplan för 2017
  Budget för 2017 och fastställande av medlemsavgift
  Val av styrelse för 2017
  Val av revisor för 2017
  Val av valberedning för 2017
  Inkomna motioner
  Mötets avslutande

  Styrelsen uppmuntrar motioner ang. hur vi ska hantera situationen med flera spelare på planen än vad som tillåts.

  Officiellt motionsstopp är den 15:e Januari, så sug inte för länge på karamellen!
 • Hejsan, har mailat in nedanstående motion men jag lägger upp den även här så folk som vill kan kika på den innan handlingarna går ut:

  Inför en ytterligare kategori av medlemskap i föreningen

  Föreningen Stockbowl syftar till att organisera bloodbowlspelare och främja bloodbowlspelande i Stockholmsområdet.
  Lite på samma sätt som NAF gör globalt. På NAF-rankade turneringar finns det möjlighet att medverka utan att gå med i NAF. Även om personer uppmuntras att gå med så är det inte obligatoriskt.

  Föreningen Stockbowl är ansluten till Sverok, i och med det så ingår medlemmarna i den årliga ansökan till det som tidigare var Ungdomsstyrelsen. Dvs de av föreningens medlemmar som är under 35 år.
  På basis av medlemsantal och aktiviteter fördelas ett civilsamhällesstöd ut till de ungdomsorganisationer som söker utefter en viss nyckel. Det är viktigt och bra att Sverok även fortsättningsvis tar del av det stödet och i och med det kan fortsätta att representera roll- och konfliktspelare inom ramen för det arbete de gör.
  Men det är inte säkert att alla i föreningen känner likadant. Speciellt inte om de är lite äldre, då kan det upplevas konstlat att en ungdomsorganisation ska föra ens talan.

  Jag tycker att personer som vill vara aktiva bloodbowlspelare och med på stockbowl-aktiviteter men ändå inte vara med i en ungdomsorganisation ska kunna vara det. Särskilt om de är över 35 år, då är personerna ändå inte bidragsberättigande enligt MCUF:s regler. Mitt förslag är att denna typ av medlemskap kallas kategori två och hålls reda på i exempelvis en infogad kolumn i medlemsregisterbladet.
  Eftersom föreningens konto är ordnat via Sverok och Stockbowl rapporterar in förtroendevalda så kan medlemmar i kategori två inte vara firmatecknare eller inneha fötroendeposter i föreningen.

  Det går därmed alldeles utmärkt att de ingår i av styrelsen utsedda arbetsgrupper (såsom commish eller turneringsarrangörer tex).

  Med anledning av ovanstående så yrkar jag på följande;
  att årsmötet beslutar om att införa ett tillägg till slutet av §9 i föreningens stadgar med följande formulering
  "9.1 Medlemskap i föreningen finns i två kategorier, kategori ett och två.
  Kategori ett är för fullvärdiga medlemmar och den kategori ny- och återbetalande medlem placeras i om den inte inte anger något annat.
  Kategori två är för medlemmar som uttryckligen inte vill vara anslutna till centralorganisationen Sverok. Denna kategori är bara tillgänglig för personer över 35 år.
  Medlemmar i kategori två kan aldrig teckna firma eller inneha förtroendeposter i föreningen. Däremot kan de ingå i av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
  Det åligger enskild medlem att själv meddela styrelsen om den skulle vilja byta medlemskategori.";
  att årsmötet beslutar om omedelbar justering av stadgarna; samt
  att årsmötet i övrigt antar stadgarna i sin helhet.


  Mvh Calle Sundstedt "suncar"
 • Jag har lekt med tanken kring en regel gällande för många spelare på planen. Det är officiellt stopp för motioner men ta med denna i diskussionen om ni vill. Jag är inte hundra på wording och återkoppling för att göra regeln tydligare eller mer balanserad välkomnas!

  Too many players on the pitch or “the goblin playbook”

  If a coach has set up to many players on the pitch and the drive has started the following rules apply. A drive is considered started when the receiving teams coach has moved the turn marker or made a die roll after the kick-off is resolved. Both coaches chooses one player from the team with too many players on the pitch starting with the active coach. A player can’t be chosen if one of the following is true. The player is not on the pitch, holding the ball, stunned or prone, have the skill secret weapon, a star player. The opposing coach rolls a D8 and refer to the table below to find out what happens.
  Note that this could apply to both coaches, in that case resolve each team separately.

  Roll a D8
  1 both players chosen is taken of the pitch and put in the reserves box
  2-4 the player chosen by the opposite coach is taken of the pitch and put in the reserves box
  5-8 the player chosen by the cheating coach is taken of the pitch and put in the KO box
 • jag gillar det coma,men varför skulle man inte få välja en star-player,secret weapon eller han som har bollen ?
 • @Viking Tackar tackar! Det blir ett för stort straff att tappa en sådan spelare i min mening.
 • @coma jag gillar också förslaget, och jag tycker du har helt rätt i att det vore för hårt med de spelare du valt bort.
 • Låter bra
 • @coma Jag snor ditt koncept rakt av till min turnering i februari. Nästan. Har gjort ett par små ändringar.
 • Jag snodde helt ogenerat ditt koncept @coma, men ändrade från KObox till reserves i tabellen. Detta gjorde jag för att jag anser att det är bägge coachernas ansvar att det är rätt antal spelare på plan.

  Dessutom skrev jag om så att det skall funka för mer än tolv spelare också.
 • @Pellevin Det är så klart helt ok att sno/bygga om jag känner att jag la upp idén innan den var helt färdigarbetat med tanke på det stundande årsmötet men också för att gemensamt kunna tweaka regeln till något bra och balanserat.
  Anledningen att jag ville ha KO resultat på den var att det skulle svida lite mer än att bara ställa ut den linemen man har råd att tappa mest i reserves. Det känns inte som att det ens är något straff egentligen och om regeln skall fungera så kanske det skall vara 7-8 på tärningsrullet istället?
  Vad blev tillägget för fler spelare än tolv?
 • Du har rätt i är att det inte är mycket till straff att den hamnar i reserves. Men risken att två försvinner tycker jag är tillräckligt, och som sagt tycker jag att det är bägges ansvar.

  Förändringen jag gjorde var att jag skrev att proceduren skall köras en gång för varje spelare över det tillåtna antalet. Med din formulering skulle det alltid löna sig att ställa upp 14 spelare.
 • Man kanske skall ta bort 5-8 resultatet och behålla de andra två resultaten?
  Finns det någon vits med att slå tärningarna först och välja spelare efter?

  Bra tillägg jag hade inte anpassat det ytterligare spelare över 12 i min formulering. Man kan aldrig vara nog tydlig :)
 • Jag tycker det är bra med 5-8 resultatet. Jag gissar att det helt enkelt är så att vi inte är överens om att det är bägge spelarnas ansvar. Min åsikt är att om ett lag har tolv spelare på plan så har bägge de inblandade coacherna gjort fel. (Eller så spelar någon Ogre i PellevinBowl.)
 • Vi är helt överens om att det är bägge spelarnas ansvar jag vill bara jämna ut skillnaderna mellan de båda resultaten. Det som ofta kommer upp när regler kring detta problem diskuteras är att man inte vill straffa för hårt eller vara för snäll. Visst kan man alltid hänvisa till att man får skylla sig själv som inte noterat det vid kick-off och tänker man bara så skulle man kunna ha en mycket enklare regel än förslaget ovan t.ex. ett fast resultat från tabellen som alltid gäller i sådana situationer eller random på alla spelare som befinner sig på pitchen. Lite tråkigt att göra så dock.

  När jag tänker på som jag tidigare nämnda i förra posten att rulla tärningen först och sedan utför valet så tror jag att det kan snabba på regeln lite. Det borde väl också vara bättre i de fall det är 13, 14 eller fler spelare? Man rullar tärningen och utför resultatet tills antalet spelare på planen är 11.

  Jag har också funderat i de banorna att man skall använda sig av resultat 2-4 och ett till resultat som ger en random spelare till reserves. Det skulle också vara bättre om man rullar först och väljer sedan.

 • Jag tycker ditt första förslag var bättre än dina tillägg. Jag har försökt plocka russinen ur kakan när jag formulerat inbjudan till PellevinBowl.
 • Menar du att du vill äta bara russinen och slänga kakan eller gillar du bara inte russin?
  ;)

 • Älskar russin, skeptisk till kaka :)
 • Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår

  Ordförande: Daniel Tavast (Imp)
  Kassör: Per-Håkan Iggström (Lockmund)
  Sekreterare: Magnus Lyrberg (Mago)
 • suncar said:

  Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår

  Ordförande: Daniel Tavast (Imp)
  Kassör: Per-Håkan Iggström (Lockmund)
  Sekreterare: Magnus Lyrberg (Mago)  Mycket bra förslag tycker jag!
 • Instämmer med föregående talare (skrivare?). :)
 • Valberedningen föreslår omval för revisor (Björn Druid) och valberedning (Calle Sundstedt).
  Båda är tillfrågade och har accepterat, inga andra förslag har inkommit där de föreslagna accepterat nomineringen.
 • Snyggt och bra!

  Angående “Too many players on the pitch" håller jag personligen inte med årsmötet om att fuskande lagets coach ska bli utvisad. Jag är däremot helt ok att med att motståndarnas Head Coach miniature utvisas. Det kan bli så svårt att spela klart matchen annars ;)
 • Som tur är får commishteamet ta tag i det!

  Synd att du inte var justerare @Mooselord, uppenbarligen var det en sekreterare som inte kan formulera vad som sägs på ett vettigt sätt. :)